Nowości z kraju i ze świata

Serwis informacyjny – informacje z kraju i ze świata

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC dla rolnictwa.

Każdy rolnik prowadzący gospodarstwo o łącznej powierzchni użytków przekraczającej 1ha, spełnia warunki ustawowe do obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz budynków rolnych. Są to ubezpieczenia opisane szczegółowo w Ustawi z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, która dokładnie precyzuje wszystkie warunki, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami OC dla rolnictwa. Przyjrzyjmy się nieco bliżej kilku kwestiom związanym z ubezpieczeniami rolniczymi i sprawdźmy jak to wygląda w rzeczywistości.

Dodatkowy poziom bezpieczeństwa.

Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę z tego, iż ustawa nakładając obowiązek ubezpieczenia na rolników, zapewnia im jednocześnie wyższy poziom bezpieczeństwa. Prowadząc gospodarstwo rolnicze, zawsze można w wyniku prowadzenia działań związanych bezpośrednio z działalnością rolniczą doprowadzić do szkody na rzecz osób trzecich, które będą podlegać zadośćuczynieniu. W przypadku braku ubezpieczenia OC, rolnik musiałby wypłacać rekompensatę za szkody z własnej kieszeni, natomiast w przypadku posiadania polisy ubezpieczeniowej, zadośćuczynienia wypłacać będzie zakład ubezpieczeniowy. Oczywiście w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Aby sprawdzić dokładnie jak to będzie wyglądać, najlepiej zajrzeć bezpośrednio do tekstu ustawy, gdzie można znaleźć szczegółowe doprecyzowanie warunków wypłaty świadczeń przez zakład ubezpieczeń. Generalnie rzecz jednak ujmując, ubezpieczenie OC gospodarstwa rolniczego będzie miało bardzo korzystny wpływ na działalność rolniczą, zapewniając zabezpieczenie płynności finansowej rolników w różnych sytuacjach.

Wybór odpowiedniej polisy.

Oczywiście ustawa narzuca obowiązek wykupienia polisy ubezpieczeniowej, jednakże nie wymusza na rolnikach wyboru konkretnej ubezpieczalni, toteż rolnicy mogą samodzielnie wybierać zakład ubezpieczeń w zależności od konkretnej oferty. Tak aby była ona jak najbardziej dopasowana do potrzeb konkretnych gospodarstw rolnych. Dobre porównanie ofert zakładów ubezpieczeń w tym zakresie, znaleźć można na stronie mojapolisa.net.pl, gdzie też odsyłamy wszystkich zainteresowanych zagadnieniem rolników. Z całą jednak pewnością można tutaj powiedzieć, iż w większości przypadków wszelkie ubezpieczenia OC, jak również ubezpieczenia zabudowań rolniczych będą korzystnym rozwiązaniem dla gospodarstw rolnych. Pozwolą na zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku, wyrządzenia szkody na rzecz osób trzecich, jak również na pokrycie szkód wynikających z działania sił przyrody.

Wobec powyższego, trzeba przyznać, iż obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze stanowią dobre rozwiązanie, i jako jedna z nielicznych ustaw, nie powinna ona podlegać żadnym dyskusjom. Lepiej w końcu zapłacić ubezpieczenie niż później mieć trudności z wypłata należnych komukolwiek świadczeń.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *