Nowości z kraju i ze świata

Serwis informacyjny – informacje z kraju i ze świata

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia rolnicze dla gospodarstwa rolnego.

Jednym z ważniejszych elementów prowadzenia gospodarstwa rolnego są odpowiednie ubezpieczenia rolnicze. Chodzi tutaj o to, iż wykupując odpowiednie polisy ubezpieczeń rolniczych, można gospodarstwo rolne prowadzić bez jakichkolwiek obaw i trudności. Nawet w przypadkach, kiedy dojdzie do zdarzeń losowych, w wyniku których rolnik będzie poszkodowany, lub też wyrządzi szkodę osobom postronnym, będzie mógł spokojnie myśleć o prowadzenia gospodarstwa. Dzięki bowiem posiadaniu odpowiednich polis ubezpieczeń rolnych, będzie mógł liczyć na wypłatę odszkodowania z kasy ubezpieczalni. Jest to jednym słowem szalenie ważny element w prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Jakie ubezpieczenia rolnicze należy koniecznie wykupić?

Oczywiście trzeba tutaj zdawać sobie sprawę z tego, iż ubezpieczenia rolnicze to kilka różnych polis ubezpieczeniowych. Do tego mamy także do czynienia z ustawą regulującą kwestię tego, które z form ubezpieczenia są dla rolników obowiązkowe. Wskazuje ona także to, dla których rolników jest to obowiązek. Trzeba bowiem pamiętać, iż nie każde gospodarstwo musi obowiązkowo wykupić wszystkie polisy ubezpieczenia.

Dla kogo ubezpieczenia rolnicze będą obowiązkowe?

Kwestię obowiązku wykupienia poszczególnych polis ubezpieczeniowych reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych. Zgodnie z jej zapisami, obowiązkiem wykupienia ubezpieczenia ubezpieczeń rolnych, będą objęci rolnicy, którzy:

  • Są osobami fizycznymi i prowadzą gospodarstwo rolne.
  • Prowadzą gospodarstwo o łącznej powierzchni areału uprawnego przekraczającego jeden hektar
  • W całości lub w części rozliczają się za pomocą podatku rolnego.

Pozostałe gospodarstwa rolne nie będą więc musiały wykupić danych polis obowiązkowo. Co jednak nie znaczy, iż nie warto tego zrobić, bowiem dobre ubezpieczenie gospodarstwa rolnego, czy tez ubezpieczenie OC, jest zawsze bardzo korzystne z punktu widzenia rolnika.

Wybór właściwego ubezpieczenia.

Oczywiście w wielu przypadkach, wystarczającym rozwiązaniem będzie najtańsze ubezpieczenie budynków dla rolników czy też, najtańsze ubezpieczenie OC rolnika. Niemniej jednak w niektórych sytuacjach może się okazać, iż lepiej jest wybrać ubezpieczenie poważniejsze. Takie, które będzie zapewniać większy zakres ochrony ubezpieczeniowej. W końcu musimy pamiętać, iż każde gospodarstw zajmuje się nieco odmienną gospodarką a do tego jest prowadzone w innych warunkach i okolicznościach. Wobec tego też, w każdym przypadku będziemy mieć do czynienia z innym poziomem natężenia występujących zagrożeń, przed którymi należy gospodarstwo zabezpieczyć.

Podsumowanie

Jednym słowem musimy pamiętać, iż ubezpieczenia rolnicze stanowią jedno z najważniejszych zabezpieczeń gospodarstw rolnych przed konsekwencjami zdarzeń losowych na które nie mamy wpływu. Jakiekolwiek zniszczenia w zabudowaniach, czy też koszty naprawy wyrządzonych zniszczeń wyrządzonych osobom trzecich, będą bowiem pokrywane z polisy ubezpieczeniowej. Jest to więc korzystne dla każdego gospodarstwa. Nawet jeśli wykupienie polis ubezpieczeniowych w danym przypadku nie jest obowiązkowe w myśl przytoczonej przez nas wyżej ustawy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *