Nowości z kraju i ze świata

Serwis informacyjny – informacje z kraju i ze świata

Odwadnianie

Prawidłowe wykorzystanie igłofiltrów w odwadnianiu.

Zastosowanie igłofiltrów w odwadnianiu w ostatnim czasie staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem, przede wszystkim przez wzgląd na wysoką jego wydajność, wynikającą z samej koncepcji, która polega na tym, aby wodę z wykopów budowlanych usunąć, zanim jeszcze zdąży się ram pojawić. Oczywiście jest to możliwe tylko w przypadku, kiedy mamy pewność, iż się pojawi, czyli na przykład w przypadku realizacji prac budowlanych w terenie podmokłym. Jednym jednak z najważniejszych aspektów w tym przypadku jest to, w jaki sposób będziemy igłofiltry wykorzystywać, bowiem umiejętny montaż i prawidłowe ich zastosowanie będą zwiększać kilkukrotnie ich poziom efektywności. Musimy tutaj więc dość dobrze orientować się w zakresie zastosowania igłofiltrów, oraz ich poprawnej instalacji w glebie, aby dzięki temu osiągnąć odpowiedni poziom efektywność przeprowadzanego odwadniania.

Poprawna instalacja igłofiltrów.

Aby igłofiltry mogły efektywnie pracować w przypadku przeprowadzania odwadniania, musimy pamiętać o kilku niezwykle istotnych kwestiach dotyczących ich montażu w glebie. Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych zasad, których przestrzeganie zapewni nam wydajność pracy zestawu igłofiltrowego, oraz wydłuży czas jego żywotności, co także dla wielu przedsiębiorców, zważywszy na cenę igłofiltrów, będzie niezwykle ważne.

Podstawowe wymagania w zakresie montażu igłofiltrów

iglofiltry-idea

  • Igłofiltry muszą być wpłukane do gleby na głębokość co najmniej 0,5m większą niż zakładana głębokość prowadzenia prac ziemnych.
  • Odstęp pomiędzy poszczególnymi igłofiltrami nie powinien być większy niż 1m
  • W celu podniesienia skuteczności pracy instalacji igłofiltrowej, należy zamontować igłofiltry dookoła wykopów, wzdłuż całej linii, po obydwu stronach.
  • Odległość od krawędzi wykopu powinna być większa niż 1m, co ma zapewnić zabezpieczenie przed osuwaniem się gleby.
  • Należy zastosować odpowiednią średnicę kolektora ssącego (większą niż średnica samych igłofiltrów)
  • Agregat pompy napędzający cała instalację powinien być wysokiej jakości, zapewniający trwałość i efektywność pracy.

Można więc powiedzieć, iż w tym przypadku nie tylko poprawne instalowanie igłofiltrów odgrywa istotną rolę, bowiem zadań do poprawnego przeprowadzenia w tym przypadku będziemy mieli dość sporo, a to świadczy o tym, iż wymagać to będzie wiedzy i doświadczenia.

Inne rozwiązania w odwadnianiu.

Oczywiście poza igłofiltrami, możemy także zastosować inne rozwiązania, takie jak chociażby pompy powodziowe które perfekcyjnie sprawdzać się będą w przypadku nagłych i bardzo intensywnych opadów atmosferycznych, zalewających całkowicie wykopy budowlane. Sprawne i szybkie pozbycie się wody, będzie tutaj kluczowym zadaniem w takich przypadkach. Dlatego też, należy pamiętać o tym, iż nie zawsze zastosowaniem igłofiltra będzie najskuteczniejszym rozwiązaniem. Nie możemy więc zapominać o wszystkich dotychczas stosowanych technologiach odwadniania, bowiem zawsze może się przytrafić sytuacja, iż w danym przypadku, lepszym rozwiązaniem będzie pompa zatapiana, niż jakiekolwiek inne pomysłu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *