Nowości z kraju i ze świata

Serwis informacyjny – informacje z kraju i ze świata

Ubezpieczenia

Obowiązek ubezpieczenia rolnika.

Obowiązek ubezpieczenia rolnika, wynika z zapisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z jej tekstem niektóre grupy rolników, będą obowiązane do wykupienia polisy OC gospodarstwa rolnego, jak również do wykupienia ubezpieczenia zabudowań gospodarczych. Należy więc przyjrzeć się bliżej zapisom ustawy, szczególnie jeśli prowadzimy gospodarstwo rolne. Warto bowiem wiedzieć, kiedy pojawia się obowiązek ubezpieczenia rolnika, a kiedy dane polisy są czysto dobrowolne. Pozwoli nam to uniknąć ewentualnie nałożenia kary grzywny, za nie wywiązanie się z obowiązku ubezpieczeniowego.

Kiedy pojawia się obowiązek ubezpieczenia rolnika?

Otóż według zapisów przytoczonej powyżej ustawy, aby pojawił się obowiązek ubezpieczenia rolnika, musi on spełnić konkretne przesłanki. A są to:

  • Rolnik powinien być osobą fizyczną
  • Rolnik musi przynajmniej częściowo rozliczać się przy pomocy podatku rolnego.
  • Prowadzone gospodarstwo rolnego powinno rozciągać się na powierzchni powyżej jednego hektara.

Spełniając powyższe przesłanki, pojawia się obowiązek ubezpieczenia rolnika. W pozostałych przypadkach, jakiekolwiek ubezpieczenia rolnicze, będą czysto dobrowolne. Jeśli więc prowadząc gospodarstwo rolne, spełniamy wymienione wyżej przesłanki, warto jak najszybciej wywiązać się z obowiązku wykupienia konkretnych polis ubezpieczeniowych, gdyż w przeciwnym razie może się to wiązać z karą grzywny.

Jakie formy ubezpieczenia są obowiązkowe?

W chwili, kiedy pojawia się obowiązek ubezpieczenia rolnika, koniecznością staje się wykupienie dwóch polis ubezpieczenia rolnika. Są to:

  • Ubezpieczenie OC gospodarstwa rolnego – czyli klasyczne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Jest bardzo istotne, w przypadku, kiedy w toku prowadzenia prac gospodarczych, dochodzi do wyrządzenia szkody na rzecz osób trzecich. W takich sytuacjach, koniecznością stanie się wypłacenie odszkodowania, a gdyby nie ubezpieczenie, trzeba by wykładać pieniądze z własnej kieszeni.
  • Ubezpieczenie zabudowań gospodarczych – jest przydatne w przypadku kiedy dochodzi do zdarzeń losowych, o charakterze żywiołowym, w wyniku których dochodzi do strat w zabudowania gospodarczych. Chodzi nam tutaj o zdarzenia takie jak pożar, powódź, gradobicie, osunięcie terenu, huraganu, czy też upadek statku powietrznego. Wypłata odszkodowania jest gwarantowana, toteż poniesione przez gospodarstwo straty można szybko powetować.

Podsumowanie.

Generalnie rzecz więc ujmując, obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa całego sektora rolnego. Zadbanie o ubezpieczenie większych gospodarstw gwarantuje, iż w razie wystąpienia kataklizmów takich jak powódź, większość gospodarstw, szczególnie tych istotnych dla całego stanu gospodarki rolnego kraju, będzie zabezpieczona i będzie w stanie szybko powrócić do normalnej działalności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *