Nowości z kraju i ze świata

Serwis informacyjny – informacje z kraju i ze świata

Ubezpieczenia

Czy ubezpieczenie OC gospodarstwa rolnego jest korzystnym rozwiązaniem?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej to specyficzny rodzaj ubezpieczenia, obejmujący konkretne przypadki. W tym zakresie chodzi głównie o sytuacje, kiedy w toku pewnych działań, poszkodowana zostaje osoba trzecia, i zgodnie z zapisami prawa cywilnego należy się zadośćuczynienie. W takich przypadkach osoby bez ubezpieczenia OC niestety zmuszone będą do wypłaty zadośćuczynienia z własnej kieszeni. Jest to szczególne uciążliwe dla rolników, w trakcie pracy których może dochodzić do tego sytuacji. Dlatego też, aby zabezpieczyć całą branżę rolną, ustawodawca przewidział cały szereg regulacji, które na niektóre gospodarstwa rolne nakładają obowiązek wykupienia odpowiednich ubezpieczeń rolnych.

Ubezpieczenie OC rolnika.

Tego typu ubezpieczenie będzie przede wszystkim obejmować rolnika, ale także pozostałych, wykonujących w gospodarstwie prace osób, jak również członków rodziny ubezpieczonego. Wykupienie nie jest tutaj jakieś szalenie kosztowne. W większości przypadków wystarczające będzie nawet najtańsze ubezpieczenie OC rolnika, które kosztuje w takim wariancie około 200 PLN rocznie. Jeśli zaś chodzi o zakres ubezpieczenia OC to w tym przypadku będziemy mogli liczyć na wszystkie sytuacje, w wyniku których dochodzi do wyrządzenia szkody na rzecz osób trzecich, którym trzeba będzie z tego tytułu wypłacić odpowiednie zadośćuczynienie. W wielu przypadkach, takie szkody mogą być bardzo kosztowne. Bardzo ważnym jest jednak tutaj to, aby szkoda powstawała rzeczywiście w ramach działalności związanej bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. W przeciwnym bowiem razie, ubezpieczenie nie będzie obejmować wypłaty odszkodowań z innych tytułów.

Obowiązkowe OC dla gospodarstwa rolniczego.

Wraz z upływem lat, kiedy następował ciągły rozwój i mechanizacja, do tego typu sytuacji dochodziło coraz częściej, a co za tym idzie, rolnicy byli coraz częściej stawiani w trudnych sytuacjach, kiedy nie mieli odpowiednich funduszy na wypłaty odszkodowań. W związku z tym też, została przegłosowana ustawa, zapewniająca obowiązkowe ubezpieczenia OC dla wielu gospodarstw rolnych. Obowiązkiem zostały objęte przede wszystkim te gospodarstwa, które prowadzą uprawę na powierzchni powyżej jednego hektara. Rolnicy mniejsi z tego obowiązku są zwolnieni, co nie znaczy jednakże iż nie powinni wykupić polisy OC. W każdym razie może to ich uratować nawet przed bankructwem. Dobra polisa OC gospodarstwa rolnego to przede wszystkim wysoki poziom bezpieczeństwa w razie różnych nieprzewidzianych zdarzeń. Brak wykupionej polisy może się wiązać z konieczność poniesienia, nierzadko bardzo wysokich kosztów wypłaty zadośćuczynienia na rzecz osób poszkodowanych w toku prowadzenia działalności.

Jednym słowem, niezależnie od tego, czy dane gospodarstwo podlega pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze czy też nie, na pewno wykupienie takiej polisy będzie rozwiązaniem korzystnym. Rozwiązaniem, zapewniającym wyższy poziom zabezpieczenia trwania gospodarstwa rolnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *