Nowości z kraju i ze świata

Serwis informacyjny – informacje z kraju i ze świata

Prawo

5 lat więzienia. Tyle grozi za ujawnienie informacji niejawnych

Nieuprawnione udostępnienie informacji niejawnych może w konsekwencji prowadzić nawet do 5 lat więzienia. Kto i w jaki sposób może przetwarzać tego typu dane? My już to wiemy.

Wszelkie dane określone jako niejawne są informacjami o dość szczególnym charakterze – udostępnienie ich osobom trzecim może narazić państwo na szereg konsekwencji, szkodząc nie tylko interesom międzynarodowym w skali gospodarczej, ale i politycznej, a w skrajnych wypadkach także prowadzić do rozpadu narodu.

Z tytułu: ustawa o ochronie informacji niejawnych z 2010r., tego typu dane zostały podzielone na kilka podstawowych segmentów, a w tym:

  • informacje ściśle tajne,
  • informacje tajne,
  • informacje poufne,
  • informacje zastrzeżone.

Odpowiednio ujawnienie informacji zastrzeżonych ma najmniejszy wpływ na dobro kraju, największe – informacje ściśle tajne.

Z informacjami z kategorii niejawne pracują przede wszystkim komórki administracji publicznej – dotyczy zarówno organizacji działających w skali ogólnopolskiej, regionalnej (wojewódzkiej) oraz lokalnej.

Kto może pracować z dokumentacją określoną kategorią zastrzeżonych?

Dostęp do informacji zastrzeżonych wymaga odpowiedniego upoważnienia; w przypadku informacji wyższych klas, tj. poufnych, tajnych i ściśle tajnych niezbędne jest przejście odpowiedniego szkolenia oraz uzyskania tzw. poświadczenia bezpieczeństwa – dotyczy osób, które będą pracowały z tego typu materiałami pełniąc służbę publiczną.

Poświadczenie bezpieczeństwa może być wymagane także od osób kadry kierowniczej spółek, które świadczą strategiczne usługi, np. pod postacią przesyłu energii (gazu lub paliw).

zdjęcie: Susu Jabbeh

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *